Sökandens hälsodeklaration

Den sökandes förklaring hjälper oss att bedöma om den operation du vill få utförs av privata sjukhus Haugesund kan utföras medicinskt med rätta. När formuläret fyllts i skriver du ut dokumentet och skickar det med posten till oss. Vi ber dig så noggrant som möjligt att svara på alla frågor nedan: