Gränsöverskridande hälso-och sjukvård

Nyheter från EU! Väntar du i en oändligt linje för en operation på ett offentligt sjukhus? Har du läst om folk hoppar linjen helt och hållet genom att få operationen gjort på ett privat sjukhus utomlands? Väl goda nyheter! Nu kan du också! EU har godkänt ett lagförslag som ger dig möjlighet att få ersättning från din nationella hälsovårds tjänst för din behandling. Detta ger alla EU/Eøs invånare rätt att resa utomlands för deras nödvändiga kirurgiska ingrepp. Det omfattar både behandling som ges av privata sjukhus utomlands och även statliga köra sjukhus upp till det belopp som behandlingen skulle ha kostat under offentlig hälso-och sjukvård i ditt hemland. Kontakta din nationella hälsovårdstjänst eller Privatsykehuset Haugesund för mer information. Danmark Sverige Storbritannien Tyskland  

Hudbehandlinger

Vare hudleger kan hjelpe deg
finne den beste losningen..