Hvordan vil du ha info?

Close

Slipp oss til Høie

05 nov, 2015

Forfattet av:

Turid Staveland Nygaard – Privatsykehuset Haugesund

Ordningen fritt behandlingsvalg kan bli en viktig reform i norsk helsevesen. Skal vi lykkes må vi tenke hele pasientforløp, bruke offentlige penger riktig, og slippe alle gode krefter til. Det håper jeg helseministeren åpner for så raskt som mulig.

Det er stor ledig kapasitet hos private sykehus. Samtidig ser vi lange ventetider på mange undersøkelser, behandlinger og operasjoner i det offentlige helsevesenet. Det å ta i bruk alle gode krefter, til det beste for pasientene, vil selvsagt medføre kortere ventetider og frigjøre ressurser i alle ledd av helsesektoren. Ordningen fritt behandlingsvalg bør derfor omfatte langt flere områder enn hva det legges opp til i høringsbrevet fra departementet.

Befolkningssammensetningen i Norge endrer seg. Vi blir flere mennesker, og andelen eldre blir høyere. Det er bra. Det innebærer imidlertid at vi ikke kan tilby gårsdagens helsevesen som svar på morgendagens behov for helsetjenester. Vi må sørge for hele pasientforløp, effektive systemer og moderne løsninger for å bygge fremtidens helsevesen. Private tilbydere er en del av løsningen. Vi har kapasitet, kunnskap og kompetanse til å gjøre flere mennesker raskere friske. Alternativet er å la mennesker stå lenge i helsekø, noe som igjen medfører høyere sykefravær, flere uføre, og mindre inntekter til fellesskapet. Det er dårlig politikk og dårlig samfunnsøkonomi å la mennesker stå lenge i helsekø.

Alle gode krefter

Det at private og ideelle tilbydere behandler pasienter finansiert av det offentlige er ikke en nyhet. Dette har blitt gjort gjennom anbudssystemet i årevis. Årsaken til dette er at politikere fra alle partier har innsett at den offentlige kapasiteten alene ikke er nok. Kvoter, fragmentering, lange ventetider og manglende informasjon i hele helsekjeden er imidlertid utfordringer med dagens helsevesen. Fritt behandlingsvalg kan bli løsningen på disse utfordringene, dersom Høie og Stortinget viser handlekraft.

Privatsykehuset Haugesund ønsker ikke et frislipp av private aktører. Vi ønsker strenge krav til kvalitet, rapporteringer og kontroll. Vi ønsker å bli pålagt krav om å delta i utdanning av helsepersonell, forskning og utvikling av medisinfaget. Allerede i dag gjør vi dette, men vi vil gjerne bidra mer. Det er ikke sant at seriøse privat tilbydere vil «skumme fløten» gjennom å tilby de enkleste inngrepene til pasientene. Vi tar, og ønsker å ta samfunnsansvar på alle områder i norsk helsevesen.

Prisen som settes i fritt behandlingsvalg må bli riktig. Vi vil ha strenge kvalitetskrav, gode rapporteringssystemer og helhetlig pasientansvar. Uten noen grunnfinansiering må disse elementene reflekteres i pris per prosedyre. Dersom prisen presses så lavt at private tilbydere ikke makter å levere tjenestene, blir det ingen endring. Vi vil aldri kompromisse på pasientenes sikkerhet, trygghet og den faglige kvaliteten på våre tjenester. Derfor er det avgjørende viktig at prisfastsettelsen blir riktig.

Helhet og effektivitet

Tjenestene som er foreslått inkludert i ordningen fritt behandlingsvalg er fragmenterte og få. Dette er ikke en oppskrift for å lykkes med reformen. Vår erfaring tilsier at fragmenterte tjenester og smale anbud fører til problemer. Fastlegene er usikre på hvor de skal henvise pasientene, og informasjonen til pasientene selv er vanskelig tilgjengelig. Fritt behandlingsvalg må svare på disse utfordringene, slik at kapasiteten hos private benyttes, og valgmulighetene for pasientene er lett tilgjengelige.

Det er viktig at pasientene får en fullverdig vurdering, undersøkelse og behandlingskjede når de kommer til oss. For å si det enkelt må ordningen innrettes slik at pasienten ikke blir en kasteball i systemet. Hvis en pasient sendes til oss med det som kan være et hjerteproblem, må vi også kunne foreta en fullstendig undersøkelse av dette og ikke kun deler av utredningen slik det er foreslått i høringsnotatet. Hvis pasienten må inn i det offentlige systemet for å få fullført en komplett utredning er vi like langt. En helhetlig tilnærming i fritt behandlingsvalg er en forutsetning for å oppnå den ønskede effektivitet for pasientene.

Vår erfaring er at fastlegene ikke forholder seg til begrensede avtaler (eksempelvis innenfor anbudssystemet) på en god måte. Hvis de er usikre på avtalen innhold og definisjon blir henvisning ofte sendt til offentlige sykehus, nærmest av gammel vane. Det fratar pasientene valgmuligheter og rask behandling.

En unik mulighet

Fritt behandlingsvalg kan være starten på fremtiden for norsk helsevesen. Det betinger at reformen gjennomføres med kraft og med en helhetlig tilnærming til pasientenes utfordringer i sine møter med helsevesenet. Regjeringen og helseministeren har en unik mulighet til å gjennomføre en reform som alle norske pasienter vil ha nytte av, og som vil bidra til at samfunnet bruker helsekronene på en effektiv og god måte.

Vi frykter at reformen blir for liten. Vi kan ikke komme i en situasjon hvor systemene og hverdagen for pasientene kompliseres som følge av dårlig informasjon, fragmenterte avtaler, og utelukkende spesifikke behandlingsområder som ikke tillater at vi ser hele pasienten når han eller hun kommer til oss.

Bent Høie kan ikke gjøre dette halvveis, det må gjøres skikkelig. Privatsykehuset Haugesund og mange andre aktører står klare for å gjøre helsevesenet bedre for pasientene. For oss handler det om pasientenes beste, det håper og tror jeg det gjør for politikerne også.

bestilling time knapp

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.