Slankeoperasjon

Har du savnet et tilbud om slankeoperasjon?

Dersom du er interessert i et lokalt tilbud med kort ventetid, vennligst fyll ut skjemaet nedenfor.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.
Jeg ønsker å bestille konsultasjonstime.

Helseproblemer med fedme


I vårt samfunn har fedme blitt et helseproblem som kan medføre stor helserisiko, redusert levetid og livskvalitet. Sykelig overvekt er i følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) BMI over 35 med tilleggslidelser, eller BMI over 40 uavhengig av tilleggslidelser.

Personer med BMI over 30 har økt risiko for hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag. I tillegg øker fedme risiko for diabetes type 2, enkelte kreftformer, muskel- og skjelettlidelser, redusert fertilitet, søvnapne, psykiske lidelser med mer.

Alvorlig fedme er en sykdom med underliggende genetisk, biologisk og psykologiske forandringer. Årsaken er ikke latskap og «svak karakter». Mennesker med alvorlig overvekt som klarer å slanke seg får store problemer med å holde den nye vekten. Kroppen vil prøve å unngå en lavere vekt, den «husker» når personen var på sitt største. Dette er hovedgrunnen til at nesten alle mislykkes med slanking.

 Fedme – et alvorlig helseproblem

 Fedme er et raskt voksende helseproblem som fører til betydelig helserisiko og kortere levetid. Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert sykelig overvekt som BMI over 35 med tilleggslidelser, eller BMI over 40 uavhengig av tilleggslidelser. Fedme (BMI over 30) øker risiko for hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag. Videre øker fedme risiko for diabetes type 2, visse kreftformer, muskel- og skjelettlidelser, redusert fertilitet, søvnapne, psykiske lidelser m.m. Alvorlig fedme dreier seg ikke om latskap og «svak karakter», men er en sykdom med underliggende genetisk, biologisk og psykologiske forandringer. Mennesker med alvorlig overvekt lykkes gjerne gjentatte ganger å gå ned i vekt, men problemet er at det på lang sikt er svært vanskelig å holde den nye vekten. Kroppen «husker» den høyeste stabile vekten og prøver å unngå en lavere vekt. Dette er hovedgrunnen til at nesten alle mislykkes med slanking.