Hvordan vil du ha info?

Close

Privat behandlingsforsikring – har det noe for seg ?

25 jun, 2015

De aller fleste nordmenn er glad og fornøyd med et godt offentlig helsevesen og gode sosiale ordninger. Er du alvorlig syk får du hjelp. Vi slipper å forsikre kroppene våre med dyre og avanserte forsikringsprodukter slik vi hører om fra USA. Vi bekymrer oss ikke om dette i hverdagen. Det skal vi heller ikke.

Du får tilnærmet gratis behandling i Norge. Men kritisk sykdom eller alvorlig skade kan være en stor belastning for familien din dersom du ikke kan jobbe. NAV vil sørge for penger til livsopphold, men mange må redusere levestandarden betydelig dersom de blir arbeidsuføre i en periode – eller resten av livet.

Stadig flere bedrifter tilbyr sine ansatte frikort i helsekøen. Det er avgjørende for en arbeidsgiver å få folk tilbake på jobb så raskt som mulig etter skade eller sykdom. I dag står nordmenn i gjennomsnitt 105 dager i helsekø for å komme til legespesialist. En vanlig behandlingsforsikring garanterer spesialistbehandling i løpet av 14 dager. Bra for både deg og sjefen, det.

Selvstendig næringsdrivende og små bedrifter er særlig sårbare for fravær. Kanskje tåler ikke bedriften et lengre sykdomsopphold og må legge ned. Rask behandling er svært viktig for at du skal komme deg på jobb igjen og spesialistbehandling på en privat klinikk i Norge eller utlandet kan være løsningen.

De fleste forsikringsselskaper tilbyr en eller flere varianter av privat helseforsikring. Hovedbudskapet er å redusere ventetiden på behandling, men det finnes også uføreforsikringer, kritisk sykdom, egne ulykkesforsikringer som medfører ekstra økonomisk kompensasjon.

Vi anbefaler alle å sjekke ut sine helseforsikringer på jobb og sjekke hvilke tilbud ditt forsikringsselskap har på privat behandlingsforsikring. Forsikringen erstatter ikke offentlig helsevesen, men den er et viktig supplement som gir deg flere alternativer dersom krisen inntreffer. Det kan fort bli din viktigste investering.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •