Egenerklæring om helse

Egenerklæringen hjelper oss til å vurdere om den operasjonen du ønsker å få utført ved Privatsykehuset Haugesund  kan utføres medisinsk forsvarlig. Når skjema er ferdig utfylt printer du ut dokumentet og sender det i posten til oss.

Vi ber deg så nøyaktig som mulig å besvare alle spørsmål under :