Ofte stilte spørsmål

Overvektskirurgi er en effektiv metode for å gå ned i vekt og holde vekten under kontroll over tid. Under finner du ofte stilte spørsmål slike operasjoner:

Hvilke fordeler gir overvektskirurgi?

 • Stort vekttap. De fleste pasienter mister raskt vekt og fortsetter med dette i 18 til 24 måneder etter operasjonen.
 • Nedsatt appetitt. På grunn av redusert produksjon av ”sult-hormoner” opplever pasienten nedsatt sultfølelse.
 • Økt forbrenning. Hormonelle endringer etter operasjonen øker forbrenningen.
 • Bedre kontroll på type2 diabetes. Noen pasienter opplever en fullstendig tilbakegang av diabetessymptomene.
 • Lavere kolesterol
 • Lavere blodtrykk
 • Bedre søvnkvalitet
 • Mindre leddsmerter
 • Bedre bevegelighet
 • Forbedret fertilitet for kvinner
 • Forbedret livskvalitet
 • Økt levealder

Hva kreves for å gå ned i vekt med overvektskirurgi?

Hvis du vurderer å ta en operasjon har du sannsynligvis prøvd «alle» andre veier til vektreduksjon. Operasjon blir for mange siste utvei når andre alternativer ikke har fungert. Risikoen for overvektsrelaterte helseproblemer og sykdommer øker  jo mer overvektig man er, og dermed også risikoen for komplikasjoner ved operasjon. Alle som vurderer operasjon som alternativ må være klar over hvor krevende det er å gjennomgå en operasjon, både i forkant av operasjon og i etterkant. For at resultatet av operasjonen skal være vellykket, det vil si at man oppnår varig vektreduksjon, må livsstilen forandres helt med tanke på kosthold, mosjon, og helsekontroll. Dersom man ikke er innstilt på å gjøre den innsatsen som kreves er ikke overvektskirurgi et alternativ.

Vil en operasjon gi varig vektreduksjon?

Resultatet etter mange års erfaring med overvektskirurgi viser at det er den beste metoden for å redusere vekten og oppnå varig vektreduksjon. Forklaringen på den gode og raske effekten ligger i kombinasjonen av nedsatt apetitt grunnet redusert produksjon av ”sult-hormoner”, økt forbrenning på grunn av hormonelle endringer etter operasjon, og inntak av mindre mengder næring. I tillegg skal man heller ikke undervurdere psykologiske faktorer som motivasjon, dedikasjon og oppfølging.

Hvordan unngår man at bivirkninger oppstår som følge av en operasjon?

Når man gjennomfører en operasjon ved PSH får man god oppfølging fra vårt dedikerte team i etterkant av operasjonen. Så lenge man følger dette oppfølgingsprogrammet og de tiltak som er nødvendig vil man redusere sannsynligheten for bivirkninger. Den første tiden etter operasjonen vil være krevende for kroppen og det er viktig med riktige tiltak for å hjelpe den igjennom omstillingen. Bivirkninger er først og fremst knyttet til feilernæring så pasienter  må følge vår plan og ernæringsråd. Dersom man følger rådene fra oss vil de fleste ha en normal fordøyelse og god helse.

Trenger man henvisning fra fastlegen?

Nei. Du kan ta direkte kontakt med oss på telefon 52 70 05 50 eller på post@privatsykehuset.no

Er det lang ventetid på å få komme til operasjon?

Nei, hos oss er det ingen vente tid på operasjon, men det går i gjennomsnitt seks uker fra første konsultasjon til operasjon. Denne tiden brukes til forberedelser til operasjonen.

Dersom du ønsker mer informasjon angående overvektskirurgi ta kontakt med oss på tlf. 52 70 05 50.