Offentlig avtale – Ortopedi

Vi har avtale med det offentlige helsevesenet om utredning og behandling av en rekke ortopediske lidelser som behandles med dagkirurgi. Hofteproteser og kneproteser er dessverre ikke dekket av det offentlige.

Det betyr for deg som pasient at du kun betaler en offentlig egenandel på kr. 345,- pluss eventuelle materiellkostnader.

Vi tar selvsagt også i mot pasienter med helseforsikring.

Les mer om Helse Vest-avtalen!

Kortere ventetid

Gjennom Helse Vest avtalen betaler du kun en offentlig egenandel på kr. 320,- og materiellkost.
>>

Vi bygger nytt

I månedsskiftet september/oktober 2015 flytter vi inn i det nye Helsehuset som er under bygging.
>>