Videreutdanningskurs for helsepersonell

Klinikk for stressmedisin v/ dr.med. Bjarte Stubhaug, i samarbeid med Privatsykehuset Haugesund inviterer til kursrekke/ emnekurs med stressmedisinske mestringstemaer, som ettermiddagskurs á 3 timer, der 5 kurs= 15 timer søkes godkjent som emnekurs i psykiatri (allmennmedisin), og 6 timer søkes godkjent som videreutdanning for leger og andre faggrupper.
Søknad om godkjenning sendt fagforeningene, og godkjenning kan påregnes.
Våre dyktige ortopeder utfører behandling i samarbeid med Helse Vest, og de fleste inngrepved ortopedisk avdeling dekkes gjennom denne avtalen. Dette krever henvisning fra lege, ogdu betaler kun offentlig egenandel pluss eventuell materialkost. Proteser, PRP og operasjon avinngrodd tånegl dekkes ikke av denne avtalen.

Kneprotese

Helsehuset har med alle sine tilbud samlet kompetansen i idrettsmedisin under ett tak og kantilby et helt unikt og helhetlig tilbud til pasienterog kunder på alle nivå.Vi vil sammen styrke den idrettsmedisinskeoppfølgingen og treningskompetansen til denenkelte, idrettslag og foreninger, samt tilbytrening i moderne treningslokaler hos Vici treningssenter.Vi har tilbud om forebygging, opptrening, diagnosesetting og behandling både konservativt
av fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktor, og treningsveileder og rehabiliteringetter skade. I de tilfeller hvor konservativ behandling ikke gir ønsket resultat tilbyr vi operativ behandling ved ortopedisk avdeling på Privatsykehuset Haugesund.Vi tilbyr også kursvirksomhet som er rettet motbåde utøvere og støtteapparat. I tillegg har viernæringsveileder og psykologer som kan bidramed sin kompetanse.Vi mener at vårt tverrfaglige tilbud og samar-
beid på Helsehuset gir helhetlig oppfølging medhøy kvalitet, samt at det gir effektiv behandlingfor kundene våre.Vici Treningssenter gir tilgang til topp modernetreningslokaler med det siste nye av treningsutstyr fra kvalitetsleverandøren Technogym.Like viktig er kompetansen som våre trenerebesitter. Alle våre trenere har høyere utdannelse innen for forskjellige retninger av trening og fysisk aktivitet fra for eksempel NorgesIdrettshøyskole.
Helsehuset har med alle sine tilbud samlet kompetansen i idrettsmedisin under ett tak og kan tilby et helt unikt og helhetlig tilbud til pasienterog kunder på alle nivå. Vi vil sammen styrke den idrettsmedisinske oppfølgingen og treningskompetansen til den enkelte, idrettslag og foreninger, samt tilbytrening i moderne treningslokaler hos Vici treningssenter. Vi har tilbud om forebygging, opptrening, diagnosesetting og behandling både konservativtav fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktor, og treningsveileder og rehabiliteringetter skade. I de tilfeller hvor konservativ behandling ikke gir ønsket resultat tilbyr vi operativ behandling ved ortopedisk avdeling på Privatsykehuset Haugesund.Vi tilbyr også kursvirksomhet som er rettet motbåde utøvere og støtteapparat. I tillegg har viernæringsveileder og psykologer som kan bidramed sin kompetanse.Vi mener at vårt tverrfaglige tilbud og samarbeid på Helsehuset gir helhetlig oppfølging medhøy kvalitet, samt at det gir effektiv behandlingfor kundene våre.Vici Treningssenter gir tilgang til topp modernetreningslokaler med det siste nye av treningsutstyr fra kvalitetsleverandøren Technogym.Like viktig er kompetansen som våre trenerebesitter. Alle våre trenere har høyere utdannelse innen for forskjellige retninger av trening og fysisk aktivitet fra for eksempel NorgesIdrettshøyskole.

Skulder

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Albue

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Hånd/håndledd

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Fot/ankel

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Menisk og korsbånd

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Fysioterapi

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Hofteprotese

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Kneprotese

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Ingrodd tånegl

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

PRP

Privatsykehuset Haugesund har tettsamarbeid med fysioterapi-avdelingen ved Haugesund Medisinske Senter. Fysioterapeutene holder til isamme bygning som Privatsykehuset, og vi anbefaler deres tjenesternår pasienter har behov for profesjonell og god behandling.

Målgruppe: 
Allmennleger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, psykiatrisk sykepleiere.


Fagansvarlig/ foreleser: 

Dr.med. Bjarte Stubhaug, Klinikk for stressmedisin

Kursrekken skal formidle kunnskap om stressmedisinske problemstillinger, om funksjonelle lidelser, gråsoner psykiatri/ somatikk og om terapeutiske prinsipp/ teknikker.


Tid:

Torsdager 26 november, 10 desember,21 januar 2021, 4 februar 2021 og 18 februar 2021.
kl 1530 (mat/prat), 16-19
Sted:
Helsehuset Haugesund 7.etg. kantine. Sørhauggt. 111 5527 Haugesund.


Påmelding:


https://www.deltager.no/videreutdanningskurs_for_helsepersonell_26112020


Kursavgift på kursrekke kr 3800 ved påmelding før 26 oktober 2020, etter 26.10 ordinærpris kr 4900.
Begrensning i antall  kursplasser pga. covid -19 restriksjoner.

Smittevern har vår høyeste prioritet og vi følger situasjonen tett med tanke på gjennomføring av kursene ift myndighetskrav/råd.

Hvis vi skulle bli forhindret i å avholde kursene som planlagt grunnet covid-19 situasjonen, vil kursene bli utsatt til første kvartal 2021.Torsdag 26. november 2020 kl 1530 (kaffe/mat)/ 16-19

Stress og stressmedisin
Kva er «Stress»? Stress-situasjon og stress-respons.
Psykofysiologisk aktivering, sympatisk aktivering/ dysautonomi, immunaktivering mv
Kognitiv aktiverings-teori om stress. Kognitive terapiprinsipp 


Torsdag 10. desember 2020.

Mestringsterapi ved kronisk sjukdom og funksjonelle lidelser

Mestringsmodell med vekt på edukasjon/ kunnskap om stressmedisin, regulering av fysiologisk og emosjonell aktivering, bruk av mindfulnessteknikker.


Torsdag 21. januar 2021.

Kronisk utmattelsessyndrom, CFS/ME

Diagnostikk/ klassifikasjon, kriterier. Sjukdomsforståelse og sjukdomsatferd.

Behandlingsprinsipp. Presentasjon 4-dagers konsentrert behandlingsprogram.


Torsdag 4 februar 2021.

Kognitiv atferdsterapi

Grunnprinsipp kognitiv atferdsterapi (CBT), ABC-modell.

3.bølge kognitiv terapi, ACT aksept og forpliktelse, Metakognitiv terapi.

Praktiske øvelser.


Torsdag 18 februar 2021.

Differensialdiagnostikk og gråsoner «psykiatri og somatikk»

Funksjonelle lidelser, stress-belastningslidelser, angst/depresjon/«psykiatri»Vi ser frem til å høre fra deg!

Takk, din melding er mottatt!
Beklager, noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.
Vil du ringe oss istedet?
Du treffer oss på 52 70 05 50
fra 08:30 til 15:00.
Forespørsel
timebestilling
Send oss en melding, og vi kontakter deg for å finne et tidspunkt som passer!
Takk, du hører fra oss!
Beklager, noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.
Vil du ringe oss istedet?
Du treffer oss på 52 70 05 50
fra 08:30 til 15:00.
Personvernerklæring