VELKOMMEN TIL PRIVATSYKEHUSET HAUGESUND

Våre dyktige ortopeder utfører behandling i samarbeid med Helse Vest, og de fleste inngrepved ortopedisk avdeling dekkes gjennom denne avtalen. Dette krever henvisning fra lege, ogdu betaler kun offentlig egenandel pluss eventuell materialkost. Proteser, PRP og operasjon avinngrodd tånegl dekkes ikke av denne avtalen.

Kneprotese

Helsehuset har med alle sine tilbud samlet kompetansen i idrettsmedisin under ett tak og kantilby et helt unikt og helhetlig tilbud til pasienterog kunder på alle nivå.Vi vil sammen styrke den idrettsmedisinskeoppfølgingen og treningskompetansen til denenkelte, idrettslag og foreninger, samt tilbytrening i moderne treningslokaler hos Vici treningssenter.Vi har tilbud om forebygging, opptrening, diagnosesetting og behandling både konservativt
av fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktor, og treningsveileder og rehabiliteringetter skade. I de tilfeller hvor konservativ behandling ikke gir ønsket resultat tilbyr vi operativ behandling ved ortopedisk avdeling på Privatsykehuset Haugesund.Vi tilbyr også kursvirksomhet som er rettet motbåde utøvere og støtteapparat. I tillegg har viernæringsveileder og psykologer som kan bidramed sin kompetanse.Vi mener at vårt tverrfaglige tilbud og samar-
beid på Helsehuset gir helhetlig oppfølging medhøy kvalitet, samt at det gir effektiv behandlingfor kundene våre.Vici Treningssenter gir tilgang til topp modernetreningslokaler med det siste nye av treningsutstyr fra kvalitetsleverandøren Technogym.Like viktig er kompetansen som våre trenerebesitter. Alle våre trenere har høyere utdannelse innen for forskjellige retninger av trening og fysisk aktivitet fra for eksempel NorgesIdrettshøyskole.
Helsehuset har med alle sine tilbud samlet kompetansen i idrettsmedisin under ett tak og kan tilby et helt unikt og helhetlig tilbud til pasienterog kunder på alle nivå. Vi vil sammen styrke den idrettsmedisinske oppfølgingen og treningskompetansen til den enkelte, idrettslag og foreninger, samt tilbytrening i moderne treningslokaler hos Vici treningssenter. Vi har tilbud om forebygging, opptrening, diagnosesetting og behandling både konservativtav fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktor, og treningsveileder og rehabiliteringetter skade. I de tilfeller hvor konservativ behandling ikke gir ønsket resultat tilbyr vi operativ behandling ved ortopedisk avdeling på Privatsykehuset Haugesund.Vi tilbyr også kursvirksomhet som er rettet motbåde utøvere og støtteapparat. I tillegg har viernæringsveileder og psykologer som kan bidramed sin kompetanse.Vi mener at vårt tverrfaglige tilbud og samarbeid på Helsehuset gir helhetlig oppfølging medhøy kvalitet, samt at det gir effektiv behandlingfor kundene våre.Vici Treningssenter gir tilgang til topp modernetreningslokaler med det siste nye av treningsutstyr fra kvalitetsleverandøren Technogym.Like viktig er kompetansen som våre trenerebesitter. Alle våre trenere har høyere utdannelse innen for forskjellige retninger av trening og fysisk aktivitet fra for eksempel NorgesIdrettshøyskole.

Skulder

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Albue

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Hånd/håndledd

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Fot/ankel

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Menisk og korsbånd

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Fysioterapi

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Hofteprotese

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Kneprotese

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Ingrodd tånegl

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

PRP

Privatsykehuset Haugesund har tettsamarbeid med fysioterapi-avdelingen ved Haugesund Medisinske Senter. Fysioterapeutene holder til isamme bygning som Privatsykehuset, og vi anbefaler deres tjenesternår pasienter har behov for profesjonell og god behandling.

Ventetid operasjons dagen
Du har fått oppgitt et oppmøtetidspunkt og må regne med at det kan bli litt ventetid operasjonsdagen. Før operasjonen vil du få snakke med anestesilegen.

Fasteregler
Det er viktig at du faster 6 timer før angitt oppmøtetidspunkt .  Det vil si at du ikke må innta følgende;  Fast føde, melkeprodukter, yoghurt, kullsyreholdig drikke, juice med fruktkjøtt, pastiller, snus, røyk og tyggegummi.  Vi anbefaler deg fritt å drikke  klare væsker som kaffe, te (begge uten melk), søt saft uten fruktkjøtt, vann inntil 2 timer før angitt oppmøte-tidspunkt.  

Diabetes pas. skal unngå søt saft.
Fastetidene skal overholdes for din egen sikkerhets skyld. Ved manglende overholdelse må vi utsette / avlyse din operasjon.

Hygiene
For å forebygge infeksjoner er det viktig at du møter ren på operasjonsdagen. Alle må derfor foreta grundig kroppsvask eller dusje. Bruk Hibiscrub som du får kjøpt på apotek. Du skal dusje kvelden før inngrepet, og morgenen på operasjonsdagen. Vær spesielt nøye med rengjøring av navle, underliv, hender og føtter. Håret bør også vaskes. Ha på rene klær. Dersom du har hår som er i veien for operasjonssnittet, vil du få hjelp til å fjerne dette hos oss. Barberhøvel kan skade huden slik at det kan bli sårinfeksjoner, IKKE barber selv.

Påkledning
Ta på deg praktiske, løstsittende klær denne dagen, for eksempel joggedress. Du bør ha noen stødige sko som er lette å trø oppi.

Verdisaker
Legg verdisaker og smykker fra deg hjemme, da vi ikke har mulighet for å oppbevare eller ta ansvar for disse.

Smykker/neglelakk/proteser
Av hygieniske grunner kan du Ikke ha på deg smykker eller ørepynt/piercing operasjonsdagen. Ikke bruk sminke og fjern neglelakk, dette gjelder også blank neglelakk og gelenegler. Dette for at vi skal kunne følge med på hudfarge og farge under negler under operasjonen. Du må informere oss om eventuelle tannproteser, løse tenner eller skadde tenner.

Forkjølelse/oppkast/diaré
Dersom du blir forkjølet den uken du skal opereres, må du gi oss beskjed om dette så tidlig som mulig. Ikke vent til siste dagen med å gi beskjed. Selvsagt kan det hende at du blir syk operasjonsdagen, og da bør du ringe i god tid før oppmøte og forhøre deg om du skal møte eller ikke. Gi også beskjed dersom du har hatt oppkastsyke eller diaré de siste dagene.

Smertestillende medisin før operasjonen.
Dersom du ikke har spesielle sykdommer, eller at andre forhold tilsier det, skal du ta Paracet  2 gram (eller Paracetamol 2 gram) og 50 mg Voltarol som du kan få kjøpt reseptfritt på apoteket. Disse tar du 1-2 timer før inngrepet med litt vann. 

Valg av bedøvelsesform avhenger av hvilket inngrep du skal til, om du er frisk og i forhold til hvilke erfaringer du tidligere har hatt med forskjellige former for bedøvelse. Narkose gis til de fleste pasienter som opereres ved Privatsykehuset Haugesund. Det betyr at du sover under  

hele inngrepet. Du vil ikke registrere noe av det som foregår under operasjonen, og du kjenner ingen smerte. Ved narkose benytter vi en teknikk som kalles TIVA (Total Intravenøs Anestesi).

Dersom du lurer på noe i forbindelse med bedøvelsen og smertestillende medisiner, kan du snakke med sykepleier/lege når du blir undersøkt før operasjonen eller på operasjonsdagen. 


Etter inngrepet 

Vi vil vanligvis  ta deg direkte opp i stol like etter at du er operert. Du vil da få mat og drikke. Ved dagkirurgi kan du vanligvis reise hjem etter ½ - 2 timer. Du må ha en ledsager som henter deg, og som er sammen med deg første døgnet etter operasjonen. Når du reiser fra sykehuset vil du ved behov få med resept og sykmelding. Du vil få muntlig og skriftlig informasjon angående operasjonen. Vi vil ringe deg første virkedag etter operasjonen for å høre hvordan du har det. Har du noen spørsmål som har dukket opp over natta kan du stille dem da.


Skulle det være behov fysioterapi, kan dette bestilles online på www.haugesundmedisinske.no, eller telefon 52 70 39 00. Du trenger ikke henvisning fra fastlege for å bestille dette.


Bandasjen

Bandasjen kan skiftes 4 dager etter operasjon. Du kan dusje etter 4 dager. Legg på en ren og tørr bandasje, etv vanlig plaster over såret. 


Sting

Dersom du har sting som skal fjenes kan dette gjøres hos fastlege etter 10-12 dager


Smertestillende
De fleste som blir operert trenger noen smertestillende de første dagene etter operasjonen. Vanligvis anbefaler vi en kombinasjon av Paracetamol 1g x 3-4 og Voltaren 50mg x3 som fast medikasjon. Dersom dette ikke er nok, kan noen av Paracetamol-tablettene byttes ut med Pinex Forte. Av sikkerhetsmessige grunner skal du unngå bilkjøring så lenge du bruker sterke smertestillende tabletter som f.eks Pinex Forte.  Du kan ofte ha veldig god smertelindring av å kjøle ned det opererte området med en ispose eller lignende.

Evt. postoperative komplikasjoner
Som ved all behandling som innebærer perforering av hud kan det oppstå infeksjoner. Dette er meget sjeldent, men en skal være obs om en blir rød, hoven eller får smerter i det aktuelle området dagene etter behandling. Ta da kontakt med PSH eller egen lege.

Diabetes
Medisiner og insulin skal ikke tas operasjonsdag, så lenge ikke annet er avtalt, men tas med og tas etter operasjon.

Garanti
Det kan ikke gis garanti på et resultat av kirurgisk inngrep. Hvis alvorlige komplikasjoner skulle oppstå etter at PSH er stengt bes du kontakte legevakt. Ved akutte og alvorlige komplikasjoner ring alarmsentralen på tlf.  113

Vi ser frem til å høre fra deg!

Takk, din melding er mottatt!
Beklager, noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.
Vil du ringe oss istedet?
Du treffer oss på 52 70 05 50
fra 08:30 til 15:00.
Forespørsel
timebestilling
Send oss en melding, og vi kontakter deg for å finne et tidspunkt som passer!
Takk, du hører fra oss!
Beklager, noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.
Vil du ringe oss istedet?
Du treffer oss på 52 70 05 50
fra 08:30 til 15:00.
Privatsykehuset © 2021
Personvernerklæring