Pasientinformasjon - Tur-P

Kjære pasient Velkommen til Privatsykehuset Haugesund Du har nå fått time til TURp operasjon. Før vi kan operere deg er det en del forberedelser som må gjøres. Vi vil her informere om inngrepet og hvilke forberedelser du må ta del i. Du vil i denne folderen finne følgende: Innkallingsbrev Informasjonsskriv om inngrepet Forberedelse før og etter operasjon– Les Nøye Huskeliste Inngrepet krever innleggelse i 1 døgn. Operasjonen blir foretatt på innleggelsesdagen. Ta med deg toalettsaker, behagelig tøy og gode sko. Vi har trådløst gjestenett, så ta gjerne med egen bærbar PC eller Ipad. Les nøye gjennom informasjonen vedrørende «Forberedelse før og etter operasjon». Dette er forberedelser som er til for din egen sikkerhet. De vil være med på å forebygge infeksjoner og komplikasjoner. De vil også bidra til at vi får utført operasjonen som planlagt. Velkommen til oss! 
Våre dyktige ortopeder utfører behandling i samarbeid med Helse Vest, og de fleste inngrepved ortopedisk avdeling dekkes gjennom denne avtalen. Dette krever henvisning fra lege, ogdu betaler kun offentlig egenandel pluss eventuell materialkost. Proteser, PRP og operasjon avinngrodd tånegl dekkes ikke av denne avtalen.

Kneprotese

Helsehuset har med alle sine tilbud samlet kompetansen i idrettsmedisin under ett tak og kantilby et helt unikt og helhetlig tilbud til pasienterog kunder på alle nivå.Vi vil sammen styrke den idrettsmedisinskeoppfølgingen og treningskompetansen til denenkelte, idrettslag og foreninger, samt tilbytrening i moderne treningslokaler hos Vici treningssenter.Vi har tilbud om forebygging, opptrening, diagnosesetting og behandling både konservativt
av fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktor, og treningsveileder og rehabiliteringetter skade. I de tilfeller hvor konservativ behandling ikke gir ønsket resultat tilbyr vi operativ behandling ved ortopedisk avdeling på Privatsykehuset Haugesund.Vi tilbyr også kursvirksomhet som er rettet motbåde utøvere og støtteapparat. I tillegg har viernæringsveileder og psykologer som kan bidramed sin kompetanse.Vi mener at vårt tverrfaglige tilbud og samar-
beid på Helsehuset gir helhetlig oppfølging medhøy kvalitet, samt at det gir effektiv behandlingfor kundene våre.Vici Treningssenter gir tilgang til topp modernetreningslokaler med det siste nye av treningsutstyr fra kvalitetsleverandøren Technogym.Like viktig er kompetansen som våre trenerebesitter. Alle våre trenere har høyere utdannelse innen for forskjellige retninger av trening og fysisk aktivitet fra for eksempel NorgesIdrettshøyskole.
Helsehuset har med alle sine tilbud samlet kompetansen i idrettsmedisin under ett tak og kan tilby et helt unikt og helhetlig tilbud til pasienterog kunder på alle nivå. Vi vil sammen styrke den idrettsmedisinske oppfølgingen og treningskompetansen til den enkelte, idrettslag og foreninger, samt tilbytrening i moderne treningslokaler hos Vici treningssenter. Vi har tilbud om forebygging, opptrening, diagnosesetting og behandling både konservativtav fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktor, og treningsveileder og rehabiliteringetter skade. I de tilfeller hvor konservativ behandling ikke gir ønsket resultat tilbyr vi operativ behandling ved ortopedisk avdeling på Privatsykehuset Haugesund.Vi tilbyr også kursvirksomhet som er rettet motbåde utøvere og støtteapparat. I tillegg har viernæringsveileder og psykologer som kan bidramed sin kompetanse.Vi mener at vårt tverrfaglige tilbud og samarbeid på Helsehuset gir helhetlig oppfølging medhøy kvalitet, samt at det gir effektiv behandlingfor kundene våre.Vici Treningssenter gir tilgang til topp modernetreningslokaler med det siste nye av treningsutstyr fra kvalitetsleverandøren Technogym.Like viktig er kompetansen som våre trenerebesitter. Alle våre trenere har høyere utdannelse innen for forskjellige retninger av trening og fysisk aktivitet fra for eksempel NorgesIdrettshøyskole.

Skulder

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Albue

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Hånd/håndledd

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Fot/ankel

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Menisk og korsbånd

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Fysioterapi

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Hofteprotese

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Kneprotese

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Ingrodd tånegl

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

PRP

Privatsykehuset Haugesund har tettsamarbeid med fysioterapi-avdelingen ved Haugesund Medisinske Senter. Fysioterapeutene holder til isamme bygning som Privatsykehuset, og vi anbefaler deres tjenesternår pasienter har behov for profesjonell og god behandling.

2. Informasjon om inngrepet

Omkring blærehalsen hos menn sitter en kjertel som kalles prostata. Den pleier å bli større med årene. Når den vokser kan den klemme på blærehalsen slik at det blir trangere i utløpet fra urinblæren. Det merkes gjerne ved at vannlatingen går tregere. Dersom en går lenge nok kan det ende opp med full stopp. Den indre delen av prostatakjertelen opereres bort. Denne operasjonen kan gjøres gjennom urinrøret. Det er undersøkelsen av prostata på forhånd som avgjør hva for en operasjonsmetode som er best i det enkelte tilfelle.

3. Forberedelser før og etter operasjon

Blodprøver / EKG
Du blir innkalt til en preoperativ samtale der vi vil ta nødvendige blodprøver, EKG, samt gå igjennom helseerklæring.

Medisiner
Ingen faste medisiner foruten de som er avtalt med anestesilege / sykepleier tas operasjonsdagen. Vedr. Blodfortynnende medisiner avtales også dette med lege/sykepleier når du skal stoppe å ta de i forkant av operasjonen. Omega 3 eller tran  – husk å slutt med dette 1 uke før operasjon. Husk å starte opp igjen med Marevan e,l. dagen etter operasjon om kvelden.  Diabetespasienter skal heller ikke ta faste medisiner operasjonsdagen, avtales med lege / sykepleier. Vi vil gå gjennom et egenerklæringsskjema med hver pasient, og gi tilbakemelding om eventuelt noen andre av medisinene må avsluttes noen dager før.  

Dagene før operasjonen
Siden du etter operasjonen må ligge i ro i sengen over natten er det viktig at du tømmer tarmen før du kommer til oss. Du bruker Microlax som fås kjøpt på apoteket. Nøyaktig bruksanvisning følger hver pakning. Vi anbefaler at du bruker 2 tuber. Dette samt dusjing gjøres kvelden før operasjonen. Du kommer til å overnatte en natt ved Privatsykehuset Haugesund, slik at vi ber deg ta med toalettsaker samt eventuelle faste medisiner. Ta også med et klesskift.

Operasjonsdagen:


Fasteregler
Fast føde, melkeprodukter, yoghurt, kullsyreholdig drikke, juice med fruktkjøtt, pastiller: minimum 6 timer før angitt oppmøtetidspunkt. Vi anbefaler deg fritt å drikke klare væsker som kaffe, te (begge uten melk), søt saft uten fruktkjøtt, vann inntil 2 timer før angitt oppmøte-tidspunkt. Vi ber deg også om å ta 4 stk. Paracet à 500mg ca. 1 time før avtalen hos oss. Dette for å sette i gang smertelindringssystemet. Du skal ta alle tablettene på en gang, med et halvt glass vann.

Diabetes pas. skal unngå søt saft. Fastetidene skal overholdes for din egen sikkerhets skyld. Ved manglende overholdelse må vi utsette / avlyse din operasjon.

Verdisaker
Legg verdisaker og smykker fra deg hjemme, da vi ikke har mulighet for å oppbevare eller ta ansvar for disse.  

Etter operasjonen
Når operasjonen er ferdig legges det inn et kateter gjennom urinrøret til blæren, og det startes straks gjennomskylling av blæren.  Når kateteret er fjernet må du drikke mer enn du pleier, for da er det den urinmengden du selv lager som skal skylle blæren og såret i blæren.  

Det anbefales ikke å kjøre bil hjem selv etter operasjonen, så det er fint om pårørende kan hente deg når du skal hjem.

Etter at du er kommet hjem
Såret som står igjen i blærehalsen etter operasjonen på prostata trenger vanligvis seks til åtte uker for å gro - kanskje lenger. I den tiden kan det av og til blø, og det kan løsne skorper fra såret i blærehalsen. Dette kan merkes som rødfarge og grums i urinen, og kan mistolkes som tegn på betennelse hvis du leverer inn urinprøve før det er gått minst tre måneder etter operasjonen. For at blæren skal skylles bedre er det viktig at du får i deg mye væske, slik at urinmengden er rikelig.

I de ukene såret i blæren skal gro er det viktig å unngå øket trykk i vevet omkring urinblæren, da dette kan lettere gi blødning i såret. Derfor skal du ikke løfte tungt. Du skal heller ikke presse veldig hardt når du har avføring eller vannlating. Unngå hard hosting.

Når du merker blod og grums i urinen etter operasjonen, så husk at såret i blærehalsen trenger halvannen til tre måneder for å gro. Sykemeldingstiden er avhengig av blant annet hvilken type arbeid du har til daglig. Vanligvis 4 uker.  

Du må avstå fra seksuell aktivitet i 6 uker etter operasjonen. Etter operasjonen er muligheten stor for at du ikke kan få barn på naturlig måte. En får ereksjon som tidligere. Etter operasjonen er den indre åpningen i blærehalsen så vid at sæden tømmes inn i urinblæren ved sædutløsning, og lite eller ingenting kommer direkte ut gjennom urinrøret.

Feber

Hvis du får frysninger og feber, kontakt helsevesenet.

Garanti  
Det kan ikke gis garanti på et resultat av kirurgisk inngrep. Hvis alvorlige komplikasjoner skulle oppstå etter at PSH er stengt bes du kontakte legevakt. Ved akutte og alvorlige komplikasjoner ring alarmsentralen på tlf.  113.

Huskeliste

NB! VIKTIGE FORBEREDELSER FØR EN OPERASJON – gå igjennom og huk av før du kommer

- At blodprøvene/EKG er tatt

- Dersom du bruker blodfortynnende medisin, samt blodtrykksmedisin er det mulig at du skal slutte å ta disse før operasjon. Dette må avklares med vår anestesilege.

- Husk å starte opp igjen med Marevan eller annen blodfortynnende medisin dagen etter operasjon om kvelden (dette må avklares med lege før utskrivelse)

- Ta med egne medisiner

- Husk å lese gjennom fastereglene som står i brosjyre

- Husk å ta Microlax kvelden før operasjon. Det kan være lurt å ta denne tidlig kveld.

- Husk å ta 4 Paracet a 500 mg før operasjon

- Ta med ekstra klesskift

Normal utskrivelse rundt kl. 12.00 dagen etter operasjon. Husk å avtale med  pårørende om henting

Trenger du pasienttransport gjennom Pasientreiser så må dette avklares i forkant med din henvisende lege/fastlege

Vi ser frem til å høre fra deg!

Takk, din melding er mottatt!
Beklager, noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.
Vil du ringe oss istedet?
Du treffer oss på 52 70 05 50
fra 08:30 til 15:00.
Forespørsel
timebestilling
Send oss en melding, og vi kontakter deg for å finne et tidspunkt som passer!
Takk, du hører fra oss!
Beklager, noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.
Vil du ringe oss istedet?
Du treffer oss på 52 70 05 50
fra 08:30 til 15:00.
Personvernerklæring