Nesekirurgi

Nesekirurgi er et inngrep som gjøres for å endre størrelse på nese, endre formen på nesetippen, gjøre nesen rett, gjøre neseborene smalere eller endre vinkelen mellom nesen og overleppen.

Vår kirurg Dr. med. Fredrik Gewalli er spesialist innen plastikkirurgi. Med vårt erfarne personell er Privatsykehuset Haugesund et trygt valg for å oppnå resultatet du ønsker.

Operasjonen er dagkirurgisk med operasjonstid på ca. 1-2 timer, med hjemreise samme dag.
Operasjonen utføres i narkose eller lokalbedøvelse med sedasjon.

Pasienten kan gå tilbake til arbeid etter 1 uke. Mer anstrengende aktiviteter kan gjenopptas etter 2 til 3 uker. Pasienten skal unnvike all slags aktiviteter som kan skade nesen. Solen skal man unngå i minst 8 uker. Solkrem som beskytter mot både UVA og UVB bør brukes.

Det kan ta over et år før det endelige resultatet er oppnådd ettersom nesen er den delen av kroppen som har lengst tilheling etter plastikkoperasjon.

Dr. med. Fredrik Gewalli ble spesialist innen plastikk kirurg i 2000, han er i tillegg spesialist innen generell kirurgi og tannlege. Dr. Gewalli er også teamoverlege ved Universitetssykehuset i Lund og driver aktiv forskning innen fagfeltet kosmetisk kirurgi.

De som ønsker nese operasjon må møte til konsultasjon hos vår plastikk konsulent. Vi tilbyr en uforpliktende samtale hvor du får en grundig faglig veiledning og informasjon om inngrepet og hele prosessen. Det blir tatt bilder og utfylling av helseerklæring.

Det er alltid en risiko for infeksjon, blødning og asymmetri i tilhelingsfasen. Ettersom tilhelingstiden er lang ved nesekirurgi kan man forvente at resultatet blir bedre over tid, og at det kan ta inntil et år eller mer for endelig resultat.
I tiden etter operasjonen vil man kunne oppleve lett hevelse, blåmerker rundt øynene og/eller nesen, neseblod, og tilstoppet nese. Vår kompetanse og erfaring kombinert med forebyggende tiltak og sterile kirurgiske teknikker forhindrer infeksjoner, men inngrep i huden innebærer alltid en risiko for at dette kan skje.

Privatsykehuset Haugesund samarbeider med Resurs Bank for rente og gebyrfri finansiering av behandlingen. Ta kontakt med våre pasientveiledere for mer informasjon.

   

   • – Du er på sykehuset ca. 2 timer

   

   • – Behandlingen tar ca. 1 time

   

   • – Vi har avtale med Resurs Bank om finansiering