Medisinske kosmetiske hudbehandlinger

Ansvarlig lege for medisinske kosmetiske behandlinger er Spesialist innen plastikkirurgi Dr. med. Elisabeth Zetlitz .

For å gi et sikkert, fresht og naturlig resultat blir alle injeksjonsbehandlinger ved Privatsykehuset Haugesund utført av spesialister innen plastikkirurgi.