Privatsykehuset Haugesund

«Årets leverandør 2019», på årets helseforsikringsdag, i regi av forsikringsselskapene IF og Vertikal i Oslo.