Kneprotese

Vi er eneste privatsykehus langs hele vest- og sørkysten av Norge som tilbyr protesekirurgi hofte og kne.

Privatsykehuset Haugesund ligger strategisk godt plassert mellom storbyene Bergen og Stavanger med god buss- og båt kommunikasjon. I tillegg er vi lokalisert kun 20 minutter fra flyplass som via SAS og Norwegian har kontakt med resten av landet.

Hans Jacob Rossebø som er avdelingsoverlege ved ortopedisk avdeling har lang erfaring med ortopedisk kirurgi og protesekirurgi og har operert ca 700 totalproteser hofte og kne. Dette fordelt på sementert, hybrid og omvendt hybrid. MoM hip resurfacing, totalprotese kne og unicondylære kneproteser.

Vi følger Trondheimsmodellen for fast track. Pasientene får intensiv fysioterapibehandling med minimum 2 treninger per dag. Vi har maks 4 pasienter inneliggende samtidig, slik at pleiefaktoren for den enkelte er ekstremt høy.
Vi gjør mange grep for at pasientene ikke skal føle seg hospitalisert. Middagen blir levert fra restauranten Bohemer som ligger i Helsehusets første etasje. Vi har skjenkebevilling og våre pasienter kan få servert vin/øl eller alkoholfritt alternativ til maten om de ønsker det. Ved utskrivelse får pasienten rekvisisjon til videre fysioterapibehandling på hjemsted med seg. Det anbefales å booke dette i god tid før operasjonen.
Artrose betyr tap av brusk i et ledd. Ved kneleddsartrose har brusken som vanligvis dekker kneleddets overflate mer eller mindre forsvunnet. Brusken gjør at skinnebenets og lårbenets leddflater mykt kan gli mot hverandre, og når da brusken er dårlig eller borte vil benendene få direkte kontakt med hverandre. Ved slitasje i kneleddet vil som oftest det indre leddkammer rammes. Ytre ledd kammer og kneskålen rammes sjeldnere.

Medisinsk behandling

Smerter og verk kan behandles med medisiner. Oftest brukes vanlige smertestillende tabletter som Paracetamol (som ikke gir magebesvær eller øker risikoen for blødninger) og så kallte antiflogistika (som bør unngås ved mistanke om magesår, økt blødningstendens, og ved graviditet). En kombinasjon av disse preparatene kan ha en gunstig virkning. Glucosaminer har også hatt påvisbar effekt hos noen artrosepasienter.

Kirurgisk behandling
Når leddestruksjonen er gått langt og smertene er blitt vanskelige å behandle med medisiner og fysioterapi er kirurgisk behandling nødvendig. En form for operasjon kalles osteotomi og innebærer at leddbelastningen endres ved at en kile av ben tas bort. Ca 80% (8 av 10) som gjennomgår en slik operasjon blir kvitt smertene og har fortsatt god bevegelse i kneet. Osteotomier er spesiellt egnet hos pasienter som er yngre enn 60 år og har lettere artrose.
De deler av brusken som er ødelagt ved artrose kan også erstattes med et kunstig kneledd av plast og metall. Detter kalles artroplastikk og er en bra behandling spesielt for eldre pasienter. Metoden ble utviklet på 1970-tallet og resultatene har siden det stadigt blitt bedre. De aller fleste som gjenomgår en slik operasjon har etter ti år fortsatt et stabilt og smertefritt kne. Alle kan dog ikke regne med at bevegelsen i et slikt nytt kne blir like god som et normalt ledd.

De proteser som settes inn kan være av ulike slag, men studier viser at en sementert totalprotese vil i de aller fleste tilfeller være best. En kan også sette inn en uniprotese som bare erstatter den delen av leddet som er angrepet av artrose. Det er ca 10 % ( 1 av 10 ) som blir operert med kneprotese som kan benytte en slik protese. Fordelen med en slik protese er bedre beveglighet og raskere rehabilitering. Faren er at en noe raskere må ha en reoperasjon ( 8 – 10 år). Mindre kirurgiske snitt, forbedrede instrumentarier og bedre kirurgisk teknikk gjør at tiden en må ligge på sykehus er betydlig redusert de senere årene.
I enkelte tilfeller kan protesen løsne og må byttes ut. Antallet reoperasjoner har sunket kraftig de senere årene. I dag behøver ca 5% (1 av 20) av pasientene som er operert med protese i kne reopereres. Selv risikoen for dyp infeksjon har sunket de siste årene. Mindre enn en halv prosent av alle som gjennomgår en kneprotese operasjon får dyp infeksjon i dag.
En gjør oppmerksom på at en etter en operasjon for totalprotese har noe smerter i kneet. Dette er helt normalt og en vil få smertestillende behandling.

Privatsykehuset Haugesund samarbeider med alle de største forsikringsselskapene. Har du helseforsikring som privatperson eller gjennom arbeidsgiver så kontakt oss og vi kan hjelpe deg. Er du interessert i å finansiere behandlingen har vi gode løsninger for deg. Privatsykehuset Haugesund samarbeider med Resurs Bank som er en solid aktør på det nordiske markedet. Snakk med våre veiledere for informasjon om finansiering. Man kan også betale kontant med bank- og kredittkort hos oss.