Botoxbehandling overaktiv blære

Hva er urgeinkontinens

Defineres som plutselig og sterk trang til vannlating med påfølgende lekkasje (inkontinens).  Tilstanden overaktiv blære er karakterisert ved sterk vannlatingstrang , vanligvis med hyppig vannlating (ofte 8-10 ganger i døgnet) og vannlatning om natten (nokturi).

16% av voksne menn og kvinner er plaget med overaktiv blære.

Litt om symptomer

Symptomer på overaktiv blære tilskrives ikke viljestyrte sammentrekninger i blæremuskelen. Normalt skal disse sammentrekningene komme når urinblæren begynner å bli full, men hos de med overaktiv blære skjer dette når blæren bare er delvis fylt. Typisk er det slik at pasienten  ikke klarer å holde på vannet i forbindelse med sterk vannlatingstrang, han eller hun rekker ikke tidsnok frem til toalettet.

Overaktiv blære er en tilstand som kan forringe livskvaliteten og føre til sosial isolasjon og depresjon.

Diagnostikk

Diagnosen stilles som regel på bakgrunn av sykehistorien, som oftest er svært typisk. Ved en vanlig legeundersøkelse vil funnene som regel være normale, men i noen få tilfeller kan legen finne tegn til underliggende nevrologisk sykdom. Som ledd i utredningen er det nyttig å registrere vannlatingsmønsteret gjennom ett helt døgn, du kan bruke en miksjonsliste, og ta listen til legeundersøkelsen.

Behandling

Det finnes flere ulike behandlinger av urgeinkontinens. Førstevalget vil som regel være å forsøke å trene opp blærekapasiteten.

  • Konservativ, forsøke å trene opp blærekapasiteten
  • Medikamentell, videre utredning
  • Botoxinjeksjoner i blæren

Botox en ny effektiv behandlingsmulighet for pasienter med overaktiv blære med akseptable bivirkninger for godt selekterte pasienter med OAB. Behandlingen består da av en kikkertundersøkelsen og innsprøytning av Botox i blæren. Formålet med behandlingen er at den hyppige vannlatingen minskes eller helt stoppes.

Resultater for botox behandling

  • 66% reduksjon av inkontinesepisoder
  • 37% helt tørre
  • Økt blærekapasitet (ca +150ml)

Behandlingen må repeteres etter 6-9 måneder.

Hvem kan henvises

Behandlingen er aktuell for kvinner og menn med idiopatisk, behandlingsresistent overaktiv blære, og der standard behandling som blæretrening, medikamenter, elektrostimulering ikke har effekt, eller at medikamenter gir uakseptable bivirkninger.

Pasienten henvises fra lege

 

 

 

Ofte stilte spørsmål om Botoxbehandling:

- Hvilket resultat kan jeg forvente? Effekten kommer normal innen 14 dager. Ca 1 av 3 blir helt tørre etter injeksjon, samt at de fleste øvrige får en klar forbedring

- Mister jeg min blærefunksjon, så jeg aldri kan tisse normalt? Nei, det gjør du ikke, Noen opplever at de må bruke kateter i en kort perioden.

- Hvor lenge virker Botox? Effekten holder seg i ca 6-9 måneder etter injeksjon.

- Hva koster behandlingen? Selve behandlingsprosedyren koster kr. 4500,-. Pasienten får resept på Botox, og betaler kun en liten egenandel av dette beløpet.