Hofteprotese

Vi er eneste privatsykehus langs hele vest- og sørkysten av Norge som tilbyr protesekirurgi hofte og kne.

Privatsykehuset Haugesund ligger strategisk godt plassert mellom storbyene Bergen og Stavanger med god buss- og båt kommunikasjon. I tillegg er vi lokalisert kun 20 minutter fra flyplass som via SAS og Norwegian har kontakt med resten av landet.

Hans Jacob Rossebø som er avdelingsoverlege ved ortopedisk avdeling har lang erfaring med ortopedisk kirurgi og protesekirurgi og har operert ca 700 totalproteser hofte og kne. Dette fordelt på sementert, hybrid og omvendt hybrid. MoM hip resurfacing, totalprotese kne og unicondylære kneproteser.

Vi følger Trondheimsmodellen for fast track. Pasientene får intensiv fysioterapibehandling med minimum 2 treninger per dag. Vi har maks 4 pasienter inneliggende samtidig, slik at pleiefaktoren for den enkelte er ekstremt høy.
Vi gjør mange grep for at pasientene ikke skal føle seg hospitalisert. Middagen leveres fra restauranten Bohemer som ligger i Helsehusets første etasje.  Vi har skjenkebevilling og våre pasientene kan få servert vin/øl eller alkoholfritt alternativ til maten om de ønsker det. Ved utskrivelse får pasienten rekvisisjon til videre fysioterapibehandling på hjemsted med seg. Det anbefales å booke dette i god tid før operasjonen.

Ved Hofteproteser har vi ikke avtale med det offentlige så det må dekkes av pasienten selv eller av pasientens helseforsikring. Inngrepet krever innleggelse i 3-4 dager. Har du spørsmål rundt helseforsikring eller pris, ta kontakt på telefon 52 70 05 50.

En proteseoperasjon tar vanligvis 1,5 – 2 timer og krever et sykehusopphold på ca 4 dager. Under sykehusoppholdet vil en gjennomgå en intensiv opptrening. Etter utskrivning vil en få rekvisisjon til videre trening hos fysioterapeut på hjemstedet. Allerede noen timer etter operasjonen begynner gangtrening ved hjelp av spesielle hjelpemidler. Ofte vil det være nødvendig å bruke krykker eller stokk de første 6 til 8 ukene etter operasjonen. Sykemeldingstiden varierer men er vanligvis fra 3 til 6 måneder.

For å gjennomgå en operasjon med total hofteleddsprotese må pasienten ha hatt langvarige smerter, hvilesmerter og nedsatt funksjon. Ved inngrepet deles lårbenshalsen og hofteleddetshodet erstattes med et leddhode i metall som festes i lårbenets margkanal. En ny leddskål av plast settes fast i en fordypning som motsvarer den tidligere leddskålen. For å feste de ulike delene brukes vanligvis bensement.

Ved alle operasjoner er der risiko for komplikasjoner.
Blodpropp i bena, som kan føre til blodpropp i lungene,hører til disse. I forbindelse med inngrepet øker også faren for hjerteinfarkt, magesår og ulike urinveiskomplikasjoner. Den som tidligere har hatt blodpropp eller hatt hjerteinfarkt har økt risiko for dette i forhold til normalbefolkningen. Det samme gjelder den som har diabetes og leddgikt.

En alvorlig komplikasjon som kan inntreffe tidlig etter operasjonen er dyp infeksjon i såret og det er derfor vanlig å bruke antibiotika som skal forebygge dette. Det vil allikevel være noen få som rammes av en slik infeksjon. I gjennomsnitt får fem til ti av et tusen pasienter som opereres med hofteprotese dyp infeksjon. På lang sikt er proteseløsning den vanligste komplikasjonen. Risikoen for at en protese skal løsne øker med tiden, ti år etter operasjonen har cirka sju av et hundre innopererte proteser løsnet.   I dag oppnår dog ni av ti opererte pasienter full smertelindring, bedre bevegelse og mye bedre evne til å gå.

Privatsykehuset Haugesund samarbeider med alle de største forsikringsselskapene. Har du helseforsikring som privatperson eller gjennom arbeidsgiver så kontakt oss og vi kan hjelpe deg. Er du interessert i å finansiere behandlingen har vi gode løsninger for deg. Privatsykehuset Haugesund samarbeider med Resurs Bank som er en solid aktør på det nordiske markedet. Snakk med våre veiledere for informasjon om finansiering. Man kan også betale med bank- og kredittkort hos oss.