Helseforsikring

Privatsykehuset Haugesund har avtale med alle de største forsikringsselskapene som tilbyr helseforsikring.

En helseforsikring garanterer kunden en vurdering og eventuell påfølgende behandling hos legespesialist innen en gitt kort tidsfrist.

Helseforsikring har blitt veldig populært og flere og flere arbeidsgivere ser nytten i å kjøpe helseforsikring til sine ansatte for å spare tid og penger.

Har du en slik forsikring? Bruk den!

Ingen egenandel og kort ventetid!