Hvordan vil du ha info?

Close

Jentebølge blant leger

16 jun, 2015

Helsevesenet har lang tradisjon for mannlige ledere med kvinnelig stab. Helsevesenet i Norge begynner å se svært annerledes ut.

Vi husker vår barndoms lege. Han var på fornavn med deg, selv hadde han kun etternavn. Han var veldig klar over sin sosiale status og sitt kall. Han var alltid på jobb, familien var kona sitt ansvar. Han sørget for penger og posisjon i familien. Legesekretærer, helsesøstre, sykepleiere var alle kvinner. Basta!

I kontrast til karikaturen av den gammeldagse doktoren er dagens leger, kirurger og ledere i helsevesenet innhentet av moderne likestilling. I november 2010 var 62 % av medisinerstudentene i Norge kvinner, i følge Norsk Legetidsskrift. Samme år var 53 % av ansatte leger på Stavanger Universitetssykehus kvinner. Det er ikke vanskelig å spå en dramatisk økning i andelen kvinner i ledende stillinger i helsevesenet.

For å bli lege i dag må du være svært skoleflink. Karakterkravene fra videregående skole er nesten umulige for ungdommer som har et liv utenfor klasserommet. Vi snakker om 18/19-åringer. Guttene, som gjerne modnes litt senere i både hode og kropp, har lite å stille opp mot de flinke pikene i første runde. Heldigvis er det mulig å gå flere runder for både gutter og jenter som ønsker litt mer perspektiv før de bestemmer seg for utdannelsen.

Høye karakterkrav er nok en del av forklaringen på den økende andelen kvinner på medisinstudiet, men samtidig viser studien fra Norsk Legetidsskrift en betydelig skjevfordeling mellom kjønnene innenfor noen av spesialitetene. For eksempel er det i en del av de kirurgiske sub- og kvistspesialitetene en svært lav kvinneandel, mens det er en betydelig underrepresentasjon av menn i spesialitetene barne- og ungdomspsykiatri og fødselshjelp og kvinnesykdommer. Så har likestillingen litt å ta igjen allikevel.

Vi tror de beste lederne i helsevesenet har en kombinasjon av maskuline og feminine kvaliteter, ikke bare i kraft av å være kvinne eller mann. De bør være tydelige og besluttsomme, samtidig som de skal være omsorgsfulle, trygge og empatiske. Vi er alltid på jakt etter faglig dyktige kirurger og leger, men det er også viktig for oss at de er omgjengelige og gode medmennesker som forstår verden utenfor operasjonssalen.

Hvilke kvaliteter – i tillegg til det faglige – mener du er viktige for en god lege?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •