Hånd/håndledd

Du trenger henvisning fra lege og betaler kun offentlig egenandel + eventuell materialkost

Vi har også avtale med alle forsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Akutte og kroniske lidelser i muskel, ledd og skjelett fører ofte til langtidssykefravær og uførepensjon. Kirurgisk behandling kan være en løsning for en del av disse lidelsene. Ønsker du en bedre hverdag tilbyr vi førsteklasses behandling.

Våre ortopediske kirurger har lang erfaring og meget god faglig ekspertise i behandling av en rekke ortopediske lidelser. Vi tilbyr utredning og behandling av lidelser i muskel-, ledd og skjelettsystemet.

Vi har avtale med det offentlige helsevesenet om utredning og behandling av de fleste ortopediske lidelser. Det betyr for deg som pasient at du kun betaler en offentlig egenandel pluss eventuelle materiell kostnader.

– se www.frittsykehusvalg.no.

Ønsker du å gå utenom den offentlige helsekøen kan du ta direkte kontakt med oss for rask time til utredning og behandling.

Har du helseforsikring tar du kontakt med ditt forsikringsselskap og ber om at de bestiller en time for konsultasjon hos oss.

 

Bestill time på tlf. 52 70 05 50 eller via vårt kontaktskjema her >>