Gratis konsultasjon

Privatsykehuset Haugesund utfører behandling av høy faglig standard, enten behovet er brystoperasjon, fettreduksjon eller eller andre typer operasjoner.

Privatsykehuset Haugesund ble etablert i 1997 og fikk godkjenning som offentlig sykehus i 2003. Institusjonen har erfarne leger som utfører forskjellige inngrep basert på kosmetiske, fysiologiske eller psykologiske behov.

PSH tilbyr et seriøst alternativ innen plastisk kirurgi, der resultatet skal oppleves som naturlig.

– Selv om inngrepene ofte er av mindre omfang, kan de ha meget stor betydning for pasienten, sier spesialist innen plastisk kirurgi dr. Fredrik Gewalli

Vi har mange fornøyde pasienter som gir tilbakemeldinger om at de har fått en ny og bedre hverdag.

– Våre pasienter kan føle seg helt trygge på å motta helsetjenester av høy kvalitet og med kort ventetid, sier daglig leder Tormod  Førland.

Ta kontakt for gratis og uforpliktende konsultasjon:

Tlf 52 70 05 50 

post@privatsykehuset.no

Bestill time

PSH, Victoriahjørnet, inngang fra Sørhauggata. Du får tildelt egen tid med kirurgen.

Ring eller send oss på tlf 52 70 05 50 eller send en mail til post@privatsykehuset.no

Dr. Fredrik Gewalli

”Selv om inngrepene ofte er av mindre omfang, kan de ha meget stor betydning for pasienten”