Grå stær

Grå stær er en vanlig aldersutvikling i øyets linse og kalles også katarakt. Grå stær er en uklarhet i øyets linse som kan påvirke vår synsevne. Grå stær øker med økende alder, men kan også ramme yngre helt ned til nyfødte. Det kan også oppstå etter øyeskade eller annen øyesykdom.

Privatsykehuset Haugesund har avtale med Helse Vest ang. behandling av Grå stær.

Grå stær kan kun behandles operativt. Inngrepet et enkelt og smertefritt og tar kun 7-10 minutter. Linsen fjernes og erstattes av en kunstig og klar linse. Vi bruker kun dråpebedøvelse ved inngrepet. Øyet er bedøvet, ellers er du ved full bevissthet.

Man kan velge å kombinere grå stær operasjonen med behandling av alderslangsynthet og skjeve hornhinner. Vi bruker da spesiallinser som kompensere både for avstands og lesesynet. Dette kan du lese mere om under RLE, behandling av alderslangsynthet. Benytter vi spesiallinser eller benytter vi moderne laserteknologi (LenSx) under inngrepet, vil dette medføre tilsvarende økt egenbetaling for inngrepet.

De aller fleste oppnår klart og godt syn etter operasjonen. På operasjonsdagen opplever alle varierende grad av tåkesyn, dagen etter ser de fleste betraktelig bedre. Synet vil gradvis bli bedre etter to-tre dager, men hos noen blir ikke synet helt skarpt før etter at briller er tilpasset.

Alle som har fått diagnosen grå stær og har merket avtagende syn eller blendingseffekter ved bilkjøring er kandidat for operasjon. Din fastlege eller optiker kan henvise deg til øyelege for en fullstendig vurdering.

Vår klinikk ble etablert allerede i 1998 og vi har så langt utført mer enn 30.000 øyeoperasjoner. Årlig utfører vi 2.000 inngrep. Vi var først ute i Norden med laserassistert grå stær kirurgi (LenSx). Staben vår består av 3 øyeleger, 6 optikere, 2 operasjonssykepleiere og 2 operasjonsteknikere. En stor del av staben har vært med helt siden oppstart, og dette sikrer god kontinuitet og faglig styrke. Vår klinikk har en høy internasjonal status og vi tar jevnlig imot kolleger fra inn og utland som ønsker å ta del i våre operative rutiner og resultat.

Hvis du ikke allerede er pasient hos oss, må vi ha en henvisning fra lege eller optiker. Du vil deretter få tildelt ledig time hos oss. Du må nok regne med 1-2 mnd ventetid avhengig av alvorlighetsgrad. Ønsker du å omme raskere til oss, kan du få komme til en privat konsultasjon mot økt egenandel.

Alle operasjoner, inkludert operasjon for grå stær, innebærer en viss risiko. Heldigvis er risikoen for dette inngrepet svært lav. Det er normalt at øyet kjennes litt irritert den første tiden etter operasjonen. Noen få kan oppleve vedvarende plager med røde og tørre øyne. Det er også normalt at man er litt lysømfintlig i dagene etter operasjonen.

Har du egen privat helseforsikring vil du få prioritert operasjon hos oss. Skulle du ønske alternative betalingsløsninger kan vi lett organisere dette gjennom Ressursbank.

– Du er på klinikken i 1 time
– Møt opp senest 20 minutter før avtalt operasjon
– Behandlingen tar ca 10 minutter pr. øye
– Du skal møte til kontroll dagen etter enten hos oss eller hos egen øyelege.
– Du betaler vanlige offentlige egenandeler hos oss.

Kortere ventetid

Gjennom Helse Vest avtalen betaler du kun offentlig egenandel på kr. 320,- og materiellkost.
>>

Fakta

  • Du er på sykehuset i ca. 1 time
  • Behandlingen tar ca. 10 minutter pr. øye
  • Vi har avtale med Helse Vest
  • Vi har avtale med forsikringsselskaper

 

 

Kan vi hjelpe deg?
Vi besvarer gjerne dine spørsmål.