Cystoskopi

Cystoskopi er en undersøkelse av urinblæren og urinrøret (utgangen fra urinblæren). Cystoskopi anvendes også til kirurgiske inngrep som spalting på urinrør, urinblære, blærehals og prostata. Cystoskopi er en viktig del av utredningen ved mistanke om sykdom i de nedre deler av urinveiene, og for kartlegging av eventuell behandling.

Et tynt rør, et endoskop, føres inn gjennom urinrøret og opp i urinblæren. Legen kan se gjennom cystoskopet fordi det er tilkoblet en lyskilde. På denne måten kan legen inspisere urinblæren og urinrøret. Du vil før undersøkelsen bli bedøvet med Xylocaine GEL 2% lokalt i urinrøret. Cystoskopet er forbundet med et skyllesystem slik at klar væske renner inn i blæren under hele undersøkelsen. Væsken utvider blæren og sikrer god oversikt. Du trenger ikke å faste før undersøkelsen, og heller ikke slutte med medisiner.

Er du interessert i å finansiere behandlingen har vi gode løsninger for deg. Privatsykehuset Haugesund samarbeider med Resurs Bank som er en solid aktør på det nordiske markedet. Snakk med våre veiledere for informasjon om finansiering.

  • Du er på sykehuset ca. 1 – 1,5 timer
  • Behandlingen tar ca. 10-15 minutter
  • Vi har avtale med forsikringsselskaper
  • Vi har offentlig avtale med Helse Vest når det gjelder utredning av vannlatningsplager hos menn relatert til forstørret prostata, samt vannlatningsplager for kvinner.  Det betyr at du som pasient kun betaler en offentlig egenandel pluss eventuelle materialkostnader.