Regn ut din BMI

Vekt i kg:
Høyde i cm:
BMI:

BMI eller kroppsmasseindeks regnes ut i fra en persons høyde og vekt. For mange kan BMI være en god indikator på om man er normalvektig, overvektig eller undervektig.

Formel:
Vekt(kg) / Høyde^2(cm)

En BMI over 25 regnes som overvekt, utifra WHO sine klassifiseringer. Formelen er ikke helt nøyaktig, og tar for eksempel ikke hensyn til muskelmasse. Svært muskuløse personer kan derfor ha en BMI godt over 25 uten å være overvektige. BMI skal ikke brukes som indikasjon på overvekt hos barn eller gravide.

I helsesammenheng er det også viktig hvor på kroppen fettet sitter. Mye midjefett er mer helseskadelig enn fett på hofter og lår. Et målebånd kan altså være et like godt måleredskap som en badevekt.

De fleste som ønsker vektreduksjon vil ha denne så fort som mulig, men det er i midlertid best med vektreduskjoner som finner sted over tid. Kroppen er programert til å holde en stabil kroppsvekt, og kan derfor få motreaksjoner i form av sterk sult. Da kan man ende opp med å gå opp i vekt like raskt som man gikk ned. Ved langsom vektreduksjon vil kroppen lettere akseptere endringene.