Gastroskopi

Bla ned
Våre dyktige ortopeder utfører behandling i samarbeid med Helse Vest, og de fleste inngrepved ortopedisk avdeling dekkes gjennom denne avtalen. Dette krever henvisning fra lege, ogdu betaler kun offentlig egenandel pluss eventuell materialkost. Proteser, PRP og operasjon avinngrodd tånegl dekkes ikke av denne avtalen.

Kneprotese

Helsehuset har med alle sine tilbud samlet kompetansen i idrettsmedisin under ett tak og kantilby et helt unikt og helhetlig tilbud til pasienterog kunder på alle nivå.Vi vil sammen styrke den idrettsmedisinskeoppfølgingen og treningskompetansen til denenkelte, idrettslag og foreninger, samt tilbytrening i moderne treningslokaler hos Vici treningssenter.Vi har tilbud om forebygging, opptrening, diagnosesetting og behandling både konservativt
av fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktor, og treningsveileder og rehabiliteringetter skade. I de tilfeller hvor konservativ behandling ikke gir ønsket resultat tilbyr vi operativ behandling ved ortopedisk avdeling på Privatsykehuset Haugesund.Vi tilbyr også kursvirksomhet som er rettet motbåde utøvere og støtteapparat. I tillegg har viernæringsveileder og psykologer som kan bidramed sin kompetanse.Vi mener at vårt tverrfaglige tilbud og samar-
beid på Helsehuset gir helhetlig oppfølging medhøy kvalitet, samt at det gir effektiv behandlingfor kundene våre.Vici Treningssenter gir tilgang til topp modernetreningslokaler med det siste nye av treningsutstyr fra kvalitetsleverandøren Technogym.Like viktig er kompetansen som våre trenerebesitter. Alle våre trenere har høyere utdannelse innen for forskjellige retninger av trening og fysisk aktivitet fra for eksempel NorgesIdrettshøyskole.
Helsehuset har med alle sine tilbud samlet kompetansen i idrettsmedisin under ett tak og kan tilby et helt unikt og helhetlig tilbud til pasienterog kunder på alle nivå. Vi vil sammen styrke den idrettsmedisinske oppfølgingen og treningskompetansen til den enkelte, idrettslag og foreninger, samt tilbytrening i moderne treningslokaler hos Vici treningssenter. Vi har tilbud om forebygging, opptrening, diagnosesetting og behandling både konservativtav fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktor, og treningsveileder og rehabiliteringetter skade. I de tilfeller hvor konservativ behandling ikke gir ønsket resultat tilbyr vi operativ behandling ved ortopedisk avdeling på Privatsykehuset Haugesund.Vi tilbyr også kursvirksomhet som er rettet motbåde utøvere og støtteapparat. I tillegg har viernæringsveileder og psykologer som kan bidramed sin kompetanse.Vi mener at vårt tverrfaglige tilbud og samarbeid på Helsehuset gir helhetlig oppfølging medhøy kvalitet, samt at det gir effektiv behandlingfor kundene våre.Vici Treningssenter gir tilgang til topp modernetreningslokaler med det siste nye av treningsutstyr fra kvalitetsleverandøren Technogym.Like viktig er kompetansen som våre trenerebesitter. Alle våre trenere har høyere utdannelse innen for forskjellige retninger av trening og fysisk aktivitet fra for eksempel NorgesIdrettshøyskole.

Skulder

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Albue

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Hånd/håndledd

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Fot/ankel

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Menisk og korsbånd

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Fysioterapi

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Hofteprotese

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Kneprotese

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Ingrodd tånegl

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

PRP

Privatsykehuset Haugesund har tettsamarbeid med fysioterapi-avdelingen ved Haugesund Medisinske Senter. Fysioterapeutene holder til isamme bygning som Privatsykehuset, og vi anbefaler deres tjenesternår pasienter har behov for profesjonell og god behandling.

Gastroskopi

Hva er gastroskopi?


Gastroskopi er en undersøkelse der man bruker en tynn, bøyelig slange med kamera på tuppen som føres inn gjennom munnen. Dette er en undersøkelse av spiserør, magesekk og første del av tolvfingertarm. Statistisk vil de fleste undersøkelser vise normale forhold.

De mest vanlige sykelige tilstander vi påviser er:

1. Magesår

2. Spiserørskatarr, gjerne med påvisning av mellomgulvsbrokk.

Vi kan også ta vevsprøver for diagnostisering av f.eks cøliaki (gluten-intoleranse).

Blant annet ved mistanke om ondartet sykdom tar vi prøver som blir analysert ved annet laboratorium.

Hvordan forberede seg til gastroskopi undersøkelse

Forutsetning for en vellykket undersøkelse er at magesekken er tom.

Det kreves derfor at pasienten faster (ikke mat eller drikke) de siste 6 timene før undersøkelsen.

For de pasienter som bruker syrenøytraliserende medisiner er det viktig å unngå å ta denne type medikamenter de siste 7 dager før undersøkelsen. Dette for å få et riktig svar på magesårsbakterien (Helicobacter pylori).

Helicobacter-test svar kan foreligge straks etter undersøkelse, men normalt vil det ta ca 24-timer før svar foreligger.

Blodfortynnende medisiner

Bruker du blodfortynnende medisiner må du ta kontakt med oss i forkant av undersøkelse for å få avklart når du skal stoppe med medisinen.

(Ta gjerne med deg en liste over medisinene du bruker).

Til de som har diabetes

Diabetespasienter som bruker insulin er det ønskelig å sette opp til undersøkelse tidlig på dagen. Det er derfor viktig at det gis informasjon om dette når slik tilstand foreligger.

Hvordan foregår selve undersøkelsen?

Dersom du har tannprotese blir denne tatt ut. Du ligger på venstre side under undersøkelsen og får så satt inn et munnstykke i munnen. Gastroskopet passerer svelget – luftveiene er åpne under hele prosedyren og det er viktig å puste normalt. Det er vanligvis ikke behov for beroligende medisiner, men dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Selve undersøkelsen tar vanligvis rundt 5-10 minutter.

Hva kan gå galt ved undersøkelsen?

Det forekommer svært sjelden komplikasjoner ved denne typen undersøkelse. I sjeldne tilfeller kan det oppstå blødninger eller hull på magesekk/tarm. Skulle du få blodig oppkast, blod i avføringen, svart avføring eller sterke magesmerter i timene etter undersøkelsen er det viktig at du raskt tar kontakt med lege.

Ubehag og følelse av oppblåsthet er vanlig de første timene etter undersøkelsen.

Etter undersøkelsen

Vi bruker lokalbedøvende gele på instrumentet og du skal derfor ikke spise den første halve timen etter undersøkelsen.

Dersom du har fått beroligende medisiner kan du ikke kjøre bil eller annet kjøretøy før det har gått 24 timer.

Du får dra hjem kort tid etter undersøkelsen.

Du får svar på undersøkelsen med en gang. Dersom det tas prøver i forbindelse med undersøkelsen tar det opptil 3-4 uker for å få svar på disse. Du vil da bli kontaktet dersom prøvene viser at det er behov for videre oppfølging.

Rektoskopi

Rektoskopi er en undersøkelse av endetarmen og eventuelt nedre del av tykktarmen.
Undersøkelsen utføres med et lite rør (rektoskop) med lys i, slik at legen får et godt overblikk over endetarmen og dens slimhinne.

Før:

Før rektoskopi er det viktig at tarmen er godt tømt for avføring. Hvordan og når du skal tømme tarmen vil du få beskjed om.

Du må kjøpe 2 stk Microlax miniklyster på apoteket; det første skal du bruke kvelden før undersøkelsen, og det andre senest 2 timer før oppmøte.

Undersøkelsen:

Ved undersøkelsen sitter du i en gynekologstol og legen fører rektoskopet innover i endetarmen. For å få til dette blåser legen inn litt luft via en ballong som er festet til skopet. Ved innblåsingen av luft vil tarmen utvide seg foran skopet, og det blir enklere å føre det innover. Du vil oppleve litt press i endetarmen av dette.

Samtidig som rektoskopet trekkes ut undersøker legen slimhinnen og tarmveggen grundig. Legen vil ta prøver av slimhinnen med en biopsistang hvis han ser noe unormalt.

Nyhet!

Nå kan du benytte Fritt Behandlingsvalg for gastroskopi.

Du betaler kun offentlig egenandel!

Følg denne guiden for en rasker behandling:

  1. Kontakt fastlegen din.
  2. Få en henvisning fra legen til behandling på et offentlig sykehus
  3. Det offentlige sykehuset har 10 dager på å vurdere om du har rett på behandling
  4. Det offentlige sykehuset setter deg opp til time for behandling hos seg.
  5. Når du har mottatt brevet fra sykehuset om at du har fått time, kan du velge å bytte behandlingssted til oss
  6. Kontakt sykehuset der du har fått time og gi beskjed om at du heller vil ha time hos oss. Be dem sende henvisning og rettighetsvurdering til oss.
  7. Vi setter raskt opp  timeavtale hos oss og kontakter deg direkte med mer informasjon.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med oss ang. hvordan du kan bli behandlet fortest mulig.

Helselån fra Svea

Her kan du søke om finansiering av behandlingen din gjennom Svea opp til 150.000kr.

Søk her

Prislister

Gastroskopi

Gastroskopi undersøkelse - privat
3.900,-
Tillegg for biopsi - privat
600,-
Tillegg for fjerning av polypp - privat
900,-
Fritt behandlingsvalg gastroskopi
375,-+ materialkostnader
Fritt behandlingsvalg gastroskopi - Tillegg for fjerning av polypp - biopsi
375,- + materialkostnader
Rektoskopi - privat
3.100,-
Rektoskopi med med biopsi - privat
3.820,-
Rektoskopi - fritt behandlingsvalg
375,- + materialkostnader
Rektoskopi med med biopsi - fritt behandlingsvalg
375,- + materialkostnader

Ta gjerne kontakt

Takk, din melding er mottatt!
Beklager, noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.
Vil du ringe oss i stedet?
Du treffer oss på 52 70 05 50
fra 09:00 til 15:00.
Forespørsel
timebestilling
Send oss en melding, og vi kontakter deg for å finne et tidspunkt som passer!
Takk, du hører fra oss!
Beklager, noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.
Vil du ringe oss istedet?
Du treffer oss på 52 70 05 50
fra 08:30 til 15:00.
Personvernerklæring