Ansatte ortopedi

Spesialist innen ortopedisk kirurgi

Ansvarlig lege ved ortopedisk avdeling

Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning innen anestesisykepleie

Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning innen anestesisykepleie

Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning innen operasjonssykepleie

Off. godjent sykepleier med ansvar for inneliggende pasienter og postoperativ overvåkning.

Off. godjent sykepleier med ansvar for inneliggende pasienter og postoperativ overvåkning.

Operasjonstekniker

Operasjonstekniker

Helsesekretær/pasientveileder