Ansatte urologi og generell kirurgi

Ansvarlig lege ved Urologisk avdeling. Spesialist innen generell kirurgi og urologi.

Spesialist innen generell kirurgi
Jan-Olof Svärd har vært spesialist i Generell kirurgi siden 2003 og overlege siden 2008.
Han har mangeårig erfaring innen lapraskopisk kirurgi og gjort slankeoperasjoner siden 2010. Jan-Olof har også bred erfaring fra andre lapraskopiske- og endoskopiske prosedyrer som brokk, gallesten, åreknuter, gastro- og koloskopier.

Jan-Olof er ansvarlig lege ved  avdeling for overvekstkirurgi ved Privatsykehuset Haugesund.

Spesialist innen generell kirurgi og fedmekirurgi med bred erfaring fra lapraskopiske- og endoskopiske prosedyrer som brokk, gallesten, åreknuter, gastro- og koloskopier.

Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning innen anestesisykepleie

Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning innen anestesisykepleie

Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning innen operasjonssykepleie

Off. godjent sykepleier med ansvar for inneliggende pasienter og postoperativ overvåkning.

Off. godjent sykepleier med ansvar for inneliggende pasienter og postoperativ overvåkning.

Offentlig godkjent sykepleier

Operasjonstekniker

Operasjonstekniker

Helsesekretær/pasientveileder