Ansatte urologi og generell kirurgi

Ansvarlig lege ved Urologisk avdeling. Spesialist innen generell kirurgi og urologi.

Spesialist innen generell kirurgi

Spesialist innen generell kirurgi

Spesialist innen generell kirurgi og fedmekirurgi med bred erfaring fra lapraskopiske- og endoskopiske prosedyrer som brokk, gallesten, åreknuter, gastro- og koloskopier.

Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning innen anestesisykepleie

Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning innen operasjonssykepleie

Off. godjent sykepleier med ansvar for inneliggende pasienter og postoperativ overvåkning.

Operasjonstekniker

Operasjonstekniker

Helsesekretær/pasientveileder