Våre ansatte

Oversikt over våre dyktige ansatte ved Privatsykehuset Haugesund:

Ansvarlig lege ved Urologisk avdeling. Spesialist innen generell kirurgi og urologi.

Spesialist innen ortopedisk kirurgi

Ansvarlig lege ved ortopedisk avdeling

Spesialist innen generell kirurgi

Spesialist innen generell kirurgi

Spesialist innen generell kirurgi og fedmekirurgi med bred erfaring fra lapraskopiske- og endoskopiske prosedyrer som brokk, gallesten, åreknuter, gastro- og koloskopier.

Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning innen anestesisykepleie

Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning innen operasjonssykepleie

Spesialist innen plastikkirurgi.

Leder av Svensk plastikkirurgisk forening og APS klinikken i Sverige.

Utdannet Tannlege ved Karolinska Institutet Stockholm. Utdannet lege i Stockholm på Karolinska Institutet/Sjukhuset i 1984-1989. Spesialist i generell kirurgi 1997 og Plastikkirurgi 2000.

Fredrik var ansatt ved Plastikkirurgisk klinikk ved Sahlgrenska Universitetsjukhuset i perioden 1998-2003.

Fredrik har siden 2003 jobbet som overlege ved Lunds Universitetssjukhus og vårt teamleder for Mikrovaskulær kirurgisk virksomhet med rekonstruksjoner innen fagfeltet Head&Neck.

Dr. med 2001 med avhandlingen Dynamic Principles in Craniofacial surgery. Expander elements and their surgical application.

Gewalli er også Dosent teamoverlege ved Universitetssykehuset i Lund og driver aktiv forskning innen fagfeltet kosmetisk kirurgi. Fredrik Gewalli er Leder av foreningen for Estetisk Plastikkirurgi i Sverige.

Utdannet lege ved Lund Universitet 1999. Spesialist innen plastikkirurgi siden 2010.

Overlege på plastikkirurgisk klinikk, Sahlgrenska sjukhus siden april 2015.

Spesialist innen plastikkirurgi

Dr, Bjørn Rosenberg- Spesialist innen plastikkirurgi siden 2007.

Bjørn er seksjonsoverlege for plastikkirurgi ved Privathospitalet Fana Medisinske Senter, og er leder av Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (www.nfep.no)

Dr. Rosenberg har en særlig interesse for estetikk og funksjonelle plager og hans filosofi er å søke etter det naturlige og «uopererte» resultatet.

Bjørn E. Rosenberg var ferdig utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 2000 og han har vært spesialist i plastikkirurgi siden 2007. Han har arbeidet som overlege ved plastikkirurgisk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus. Bjørn var i en lengre periode sjef for Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssykehus.

Spesialist innen plastikkirurgi

Spesialist i indremedisin og hjertesykdom. Ansvarlig lege ved hjerteavdeling.

Vi er stolte over å kunne presentere Kjell Waage som ansvarlig hjertelege her hos oss. Dr. Waage har vært overlege ved Haugesund Sykehus i perioden 1985 – 2014 og tidligere jobbet ved Aker Sykehus og Ullevål Sykehus.

Turid Staveland Nygaard
E-post: turid@privatsykehuset.no

Elin Haug
E-post: elin@privatsykehuset.no

Dida Hauge
E-post: dida.hauge@medco-bht.no

Elisabeth Hansen
E-post: elisabeth@privatsykehuset.no

Lise Viksund
E-post: post@privatsykehuset.no

Lise Viksund
E-post: post@privatsykehuset.no

E-post: sengepost@privatsykehuset.no

Sykepleier  Inger Marie Svalland

Sykepleier Britt Kjersti Haukås Østhus

Sykepleier Anne Sofie Haraldseid Larsen

Sykepleier Nina Bentsen

Sykepleier Lene Kristin Nordstrøm

Primærkontakt urologi: Hanne Marie Vaage
E-post:Â hanne@privatsykehuset.no

Primærkontakt ortopedi: Helga Tonning
E-post:Â helga@privatsykehuset.no

Primærkontakt overvektskirurgi og generell kirurgi: Jorunn Hebnes
E-post: jorunn@privatsykehuset.no

Primærkontakt plastikk kirurgi:  Siw Gudmundsen og Linda Paparazzo
E-post: siw@privatsykehuset.no

E-post: linpap@privatsykehuset.no

Solgunn Svendsen Holden

E-post: solgunn@privatsykehuset.no