Ansatte Fedmekirurgi

Spesialist innen generell kirurgi

er ansvarlig lege ved avdeling for overvektskirurgi.

Spesialist innen generell kirurgi

Spesialist innen generell kirurgi og fedmekirurgi med bred erfaring fra lapraskopiske- og endoskopiske prosedyrer som brokk, gallesten, åreknuter, gastro- og koloskopier.

Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning innen Anestesisykepleie

Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning innen Operasjonssykepleie

Operasjonstekniker

Operasjonstekniker

Helsesekretær/pasientveileder