Ansatte Fedmekirurgi

Spesialist innen generell kirurgi
Jan-Olof Svärd har vært spesialist i Generell kirurgi siden 2003 og overlege siden 2008.
Han har mangeårig erfaring innen lapraskopisk kirurgi og gjort slankeoperasjoner siden 2010. Jan-Olof har også bred erfaring fra andre lapraskopiske- og endoskopiske prosedyrer som brokk, gallesten, åreknuter, gastro- og koloskopier.

Jan-Olof er ansvarlig lege ved avdeling for overvektskirurgi.

Spesialist innen generell kirurgi og fedmekirurgi med bred erfaring fra lapraskopiske- og endoskopiske prosedyrer som brokk, gallesten, åreknuter, gastro- og koloskopier.

Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning innen Anestesisykepleie

Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning innen Anestesisykepleiea

Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning innen Operasjonssykepleie

Operasjonstekniker

Operasjonstekniker

Helsesekretær/pasientveileder