Anestesi

Ved Privatsykehuset Haugesund har vi erfarne og dyktige anestesileger som står ansvarlig for narkosevirksomheten. På den måten sikrer vi pasientene den høyest mulige kompetanse og sikkerhet, slik at de kan føle trygghet for egen sikkerhet på operasjonsdagen.

Vi undersøker alltid pasientene grundig på forhånd og er nøye på at det alltid blir utfylt en detaljert egenerklæring. På egenerklæringen vil alle forhold som kan påvirke inngrepet eller narkosen bli avdekket, slik at vi vet at inngrepet kan utføres med minst mulig risiko. Dersom det viser seg at pasienten lider av alvorlige sykdommer i lunger, hjerte eller andre organer vil vi gå videre med spesialistundersøkelser før vi tar stilling til om inngrepet kan utføres hos oss eller pasienten må henvises til behandling ved et større sykehus. Pasientens sikkerhet vil alltid være avgjørende for vår beslutning.

Vi vil vanligvis ikke gi anestesi til pasienter med BMI (kroppsmasseindex) over 35. Pasienter med BMI 30-35 vurderes individuelt avhengig av type inngrep og aktuelle alternative anestesimetoder.

De fleste pasientene får narkose, det vil si at pasienten sover under hele operasjonen. Ved Privatsykehuset benyttes en narkoseform som kalles TIVA (Total Intra Venøs Anestesi). Det betyr at alle medikamentene tilføres direkte i blodbanen gjennom en liten plastkanyle som pasienten får i armen. Under operasjonen tilføres medikamenter kontinuerlig ved hjelp av pumper. Når operasjonen er over, stoppes pumpene, og pasienten våkner i løpet av noen minutter. Noen inngrep utføres i lokalanestesi, eller ved at vi bedøver kun det området som skal opereres (feks armen eller foten). I disse tilfellene vil du i tillegg få noen beroligende medikamenter. Hvilken anestesitype som benyttes, avgjøres i hvert enkelt tilfelle av anestesilegen.

Etter inngrepet blir du observert på vår recoveryavdeling. De fleste pasienter kan reise hjem i løpet av 1/2-1 time etter operasjonen. I noen tilfeller blir pasienten liggende noen timer på recovery.