Administrasjon

Turid Staveland Nygaard
E-post: turid@privatsykehuset.no

Pål Meyer
E-post: paal@privatsykehuset.no

 Pål Meyer
E-post: pal.meyer@medco-bht.no

Elisabeth Hansen
E-post: elisabeth@privatsykehuset.no

Lise Viksund
E-post: post@privatsykehuset.no

Lise Viksund
E-post: post@privatsykehuset.no

E-post: sengepost@privatsykehuset.no

Sykepleier  Elin Melbo
Sykepleier  Inger Marie Svalland

Sykepleier Britt Kjersti Haukås Østhus

Sykepleier Anne Sofie Haraldseid Larsen

Sykepleier Maja Arnesen

Sykepleier Nina Bentsen

Sykepleier Lene Kristin Nordstrøm

Primærkontakt urologi: Hanne Marie Vaage
E-post: hanne@privatsykehuset.no

Primærkontakt ortopedi: Helga Tonning
E-post: helga@privatsykehuset.no

Primærkontakt overvektskirurgi og generell kirurgi: Jorunn Hebnes
E-post: jorunn@privatsykehuset.no

Primærkontakt plastikk kirurgi:  Siw Gudmundsen og Linda Paparazzo
E-post: siw@privatsykehuset.no

E-post: linpap@privatsykehuset.no

Controller:

Elin Haug

E-post: elin@privatsykehuset.no

Solgunn Svendsen Holden

E-post: solgunn@privatsykehuset.no